ChatGPT

Chat GPT on vestlusrobotite ja loomuliku keele töötlemise valdkonnas kasutatav tehnoloogia, mis põhineb avatud lähtekoodiga masinõppe mudelitel, mida on välja töötanud OpenAI. GPT (Generative Pre-trained Transformer) on loomuliku keele töötlemise mudel, mis on treenitud tohutul hulgal tekstidokumentidel, võimaldades tal genereerida inimeste sarnaseid tekste, vastata küsimustele, teha tõlkimisi ja palju muud.


Milleks kasutada ChatGPT

ChatGPT kasutamist keelata ei ole võimalik , sest on raske kontrollida, kas üliõpilane on esitanud ChatGPT poolt loodud teksti.  Siin on toodud mõned võimalused, kuidas õppejõud saab kasutada ChatGPT-d õppimise parandamiseks. 

Soovitused ChatGPT-lt akadeemilise peturluse vältimiseks 

Sellele peaks lisanduma arutelu üliõpilastega allikate korrektse tsiteerimise kohta, sealhulgas ChatGPT kohta, ning sellest, kuidas vältida plagiaati. Ideaalis peaks seda teemat käsitlema programmitasandil kõigis kursustes. 

ChatGPT kasutamiseks


ChatGPT Tutorial - A Crash Course on ChatGPT for Beginners (Adrian Twarog)