Miinimumnõuded veebikursusele (osaline või täielik)


ELA kasutab veebikursuste loomiseks ja läbiviimiseks õpikeskkonda Moodle. Veebikursuse väljatöötamisel pakub metodoloogilist ja tehnilist tuge haridustehnoloog (anu.roio@eava.ee).

Vaata nõudeid veebikursusele koos viidetega  juhendmaterjalile

Kursuse vormingud

Moodle kursus peab olema võimalikult lihtsa ülesehitusega. Õppijal on  avalehelt aru saada, kus paiknevad nt õppematerjalid või hinnatavad tegevused. 

Kursuse lähtestamine

Peale kursuse toimumist tuleb kursus tühjendada ja valmistada ette uutele õppijatele.

Õppematerjalide lisamine

Osalejate lisamine kursusele 

Kursusele saab õppejõud lisada osalejad ise või lasta üliõpilastel endil registreeruda. 
Vt ka Osalejate lisamine Tahvlist

Osaluse märkimine

Hea, kui kõik õppetööga seotud info on kõik Moodle'i kursusel kättesaadav, ka ülevaade loengutes ja praktikumides osalemise kohta.

Õpijuhis

Õpijuhis kirjeldab võimalikult täpselt kogu õppeprotsessi. Juhised võivad olla lisatud iga teema/nädala juurde või eraldi osana (raamatuna või leheküljena).

Suhtlus

Ära kasuta suhtluseks oma meili.

Selleks, et kogu info oleks kättesaadav kogu kursuse jooksul, kasuta suhtluseks Moodle'i foorumeid.

Turvaline test (ülevaade võimalustest)

Kui soovid läbi viia üliõpilaste hindamist Moodle testi abil distantsilt, on mitmeid võimalusi, et vähendada keelatud võtete kasutamist.

Turvaline test 1

Määra testi lahendamiseks aeg nii, et ei ole aega vastuseid õppematerjalidest otsida, paiguta üks  küsimus lehele,  määra küsimused juhuslikus järjekorras, lisa testi juhuslikud küsimused.

Turvaline test 2

Safe Exam Browser e. SEB

Testi tegemise ajal on takistatud teiste rakenduste, veebilehtede ja teatud klahvikombinatsioonide kasutamine. 

Turvaline test 3

Aususe lubadus

Enne testi lahendamist annavad tudengid lubaduse mitte kasutada keelatud vahendeid. 

Google'i kausta vistutamine kursusele

Selle asemel, et faile laadida Moodle'i kursusele, võib jagada Google'i kausta.

Zoom Meeting (tutvustav video)

MS Teams Meeting (tutvustav video)