Kursuse struktureerimine 

Moodle kursus peab olema võimalikult lihtsa ülesehitusega. Õppijal on  avalehelt aru saada, kus paiknevad nt õppematerjalid või hinnatavad tegevused. 

Moodle kursust on võimalik struktureerida teemade või nädalate kaupa

Teemad võivad olla seotud kursuse sisuga. Samas võib teemad jaotada ka tegevuste kaupa; nt õppematerjalid ja õppimist toetavad tegevused (enesetestid) ja hinnatavad tegevused. Sisu võib jagada ka õppekeele järgi  (kui kursust loetakse nii eesti kui inglise keeles).  

Vali kursuse  pealehel kursuse menüüst  Sätteid. 

Kursuse struktuuri saab määrata valikust Kursuse vorming. 

Edwiser course format

Sarnane teemade vorminguga (List Layout). Juurde on lisatud interaktiivsust, nt moodulite läbimise märge, edenemisriba kursuse päises.
Card Layout on sarnane vorminguga Grid.

Paani

Iga teema kohta on kastike, millele klõpsates avaneb sisu kasti all.

Grid 

Kõik teemad on peidetud. Iga teema kohta on oma kastike (üks iga teema kohta) lühikeste pealkirjadega. Kastil klõpsates kuvatakse vastava teema sisu.

Sotsiaalvorming

Kursuse lehel kuvatakse foorum.

Üksiktegevuse vorming

Kuvatakse kursusele lisatud üks tegevus. Kasutatakse nt eksami läbi viimiseks (avaneb kohe test või ülesanne vms).