Moodle juhised

Eesti Lennuakadeemia Moodle asub  https://moodle.eava.ee/