Kursuse loomisele kuluv aeg

Siit leiad vastused küsimustele

Kui kaua aega ühe veebikursuse loomine aega võtab?

Millised tegurid mõjutavad kursuse valmimisele kuluvat aega?


Kursuse loomisele kuluvat aega mõjutavad

  • missugune on su eelnev kogemus kursuse loojana

kursuse esmakordne loomine võtab kauem aega

  • millist tüüpi kursust looma hakkate

kas kursus on täielikult veebipõhine või on mõeldud tavakursusele toeks

  • kas kursus sisaldab ka õppevideosid ning mis tüüpi õppevideosid

näiteks õppevideod mis sisaldavad ainult ekraanisalvestust (PowerPoint) ja heli võtavad vähem aega kui mõne tegevuse filmimine

  • vajalik abimaterjali (tekstilise materjali) maht

kas sul on juba olemas kursuse jaoks vajalik konspekt või tuleb see luua; kas kursus vajab üldse lisamaterjali

  • abilised

kas peate kõik ise tegema või on võimalik abi kasutada (nt videote monteerimisel)

Kursuse (1 EAP) loomise etapid ja neile kuluv aeg

  1. Ettevalmistus - kuni 8 h

teemade valik, õpiväljunidte sõnastamine, teemadele kuluv (üliõpilase) aeg, jm, nagu meie ainekava

  1. e-kursuse formaat, kavand - kuni 10 h


mõtle läbi (pane kirja), missugustest moodulitest kursus koosneb, mis järjekorras,
missugune õppematerjal teemade läbimist toetab, mida on vaja juurde luua,
missuguseid õppimist toetavaid harjutusi (enesetestid, H5p jms) ja
hindelisi ülesandeid on vaja luua.

  1. Tekstilise materjali ettevalmistus - 5-20 h

  2. Videomaterjali ettevalmistus, salvestamine - nädal kuni kuu

oleneb, palju neid tuleb kursusele
mis tüüpi videod on
Kas teed ise ka töötluse osa

  1. Moodle'isse üles panek - 2-8 h