PlanPro

PlanPro asub https://eava.planpro.ee/

Sisenemiseks kasuta lennuakadeemia arvutikasutaja kasutajanime ja parooli.

Tarkvara kasutusjuhend

PlanPro juhtimistarkvara aitab akadeemial saavutada eesmärke, ühendades strateegia, tegevused, töötajad, eelarve ja riskid ühtsesse süsteemi. PlanPro võimaldab töötajatel planeerida ja hallata oma tegevusi-projekte ja saada jooksvalt ülevaadet nii oma kui akadeemia pooleliolevatest ning lõpetatud tegevustest.

PlanPro abil viiakse lennuakadeemias läbi arenguvestluseid.