Akadeemia muudatusprojektid PlanPro-s

Muudatusprojektide looja planeerib muudatusprojekti  tegevusena ja määrab:

Muudatusprojekt tegevusena

Muudatusprojekti etapid

NB! Kui alamtegevuse täitja on erinev vastutajast täitjast, siis kasuta etappide asemel alamtegevusi!

Alamtegevuse lisamine etapi asemel

Muudatusprojekti seosed

Arenguvestluse tegevused

Igaüks seob oma tegevused strateegiatega

➡️Strateegiakaardi pealik vaatab oma eesmärkide alla kuuluvad tegevused üle

➡️ Grupeerib tegevused muudatusprojektide alla

Strateegia eesmärkide saavutamise jälgimine

Strateegia puu ➡️Strateegiakaardi eesmärk ➡️ Selle alla kuuluvad tegevused