Viidete haldamisvahendid

Viitehaldur on tarkvarapakett, mis võimaldab koguda, korrastada ja kasutada bibliograafilisi viiteid.

Viitehaldureid saab tavaliselt "ühendada" otse tekstitöötlustarkvara või veebibrauseritega. Kui sisestate antud viitega seotud koodi, loovad viitehaldurid automaatselt bibliograafiad, mis on vormindatud vastavalt ajakirja või stiilijuhendi spetsiifilistele nõuetele.

Miilist viitehaldurit kasutada? (Eng)

Vabavaralised viidete haldurid Zotero ja Mendeley (sisu.ut.ee)

Mendeley https://www.mendeley.com/ on Elsevieri kirjastuse viidete haldur, , mis võimaldab

  • luua endale viidete kogu, mida on lihtne organiseerida ja hallata

  • lugeda, annoteerida ning varustada märkmete ja kommentaaridega oma viidetele lisatud PDF-faile

  • lihtsalt ja kiiresti lisada tekstisieseid viiteid kirjutamise ajal ning koostada ühe hiireklikiga viidatud allikate loetelu

  • suhelda teiste teadlastega oma uurimisvaldkonnas, luua oma uurimisrühm või ühineda teiste uurimisrühmadega

Mendeley ingliskeelsed juhendid: http://community.mendeley.com/guides

Zotero www.zotero.org on vahend, Zotero on vabavaraline viitehaldustarkvara, mis võimaldab

  • luua isikliku süstematiseeritud allikakogu ning seda hallata

  • lisada kogusse kirjeid, täistekste, linke ja märkmeid

  • koostada bibliograafiaid ning lisada tekstisiseseid viiteid otse koostatavatesse dokumentidesse

  • jagada oma allikakirjeid teiste uurijatega

Zotero ingliskeelne juhend: https://www.zotero.org/support/quick_start_guide