Õppevideod

Video on hea vahend õppematerjali edastamiseks, sest nii saad näidata kui öelda, mida õppija peab teadma. Samas on video oma olemuselt ka köitvam.

Siit leiad juhiseid video salvestamise ettevalmistamiseks, salvestamiseks ja töötlemiseks.

Vaatleme õppevideote loomist, mis on spetsiaalselt salvestatud lühike video. Sellised videod võivad olla kaameraga filmitud (mingi tegevuse seletus, reaalelust näide vms), ekraanilt salvestatud videod või animatsioonid. Kuna tegu on multimeediaga, võib lõppvideo olla kõigi nende kombinatsioon.

Selles juhendis keskendume ekraanisalvestustele.

Ettevalmistus

Video pikkus võiks olla 5-15 minutit. Kui tegemist on mahukama teemaga, jaga see osadeks.

Mõtle, mis on video eesmärk, missuguseid teadmisi ja oskusi peaks õppija omandama.

Hea kvaliteedi tagamiseks, tuleks eelnevalt koostada kirjalik stsenaarium.

Stsenaariumi näide

Stsenaariumi elemendid (video osad)

Sissejuhatus. Iga õppevideo algab sissejuhatusega, ülevaatega järgnevast, vajadusel meenuta ka eelmisi seotud teemasid. Eesmärgiks on tähelepanu haarata, huvi tekitada.

Põhiosa, sisu edastamine. Selgita sisu, juhi tähelepanu olulisele - muuda tempot ja intonatsiooni .

Kokkuvõte. Lõpeta peatükk kokkuvõttega, olulise ülekordamisega.


Salvestamine

Tehnilised vahendid: arvuti, kaamera, mikrifon, vajadusel lisavalgustus, salvestamisprogramm.

Lennuakadeemial on sisustatud eraldi salvestusruum, kus on kõik vajalik tehnika olemas.

Salvestamisprogrammiks on Camtasia, mis salvestab ka rääkija videopildi, võimaldab töötlusel lisada ka animeerimist, olulise rõhutamist, suumimist jne.

Juhendmaterjale:
Getting Started with Camtasia - Webinar Recording
Camtasia Tutorials